Ứng dụng của nắp hố ga Grating?

Nắp hố ga bằng thép ngày nay sử dụng rất nhiều trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thoát nước thải trong khu đô thị, khu nhà máy chế xuất, khu chế biến lương thực thực phẩm, khu công nghiệp.